Wednesday, 21 February 2018

मातृ भासा दिवस आज

संवैधानिक मानता री मांग राजस्थानी रौ दरद
गूंगा राज अजै तो बोल,म्हारी जीभ रौ ताळो खोल।
कद उगेला सोना रौ सूरज,बोलांला मानता रा बोल।।
 राजस्थानी बोल
बांच सके तो बांच, बोल सके तो बोल,
गूंगा अजै तो तूं जै जै राजस्थानी बोल।
गूंगा राज अजै तो बोल,म्हारी जीभ रौ ताळो खोल।
जद उगेला सोना रौ सूरज,सुणांला मानता रा बोल।।
जै जै राजस्थानी...राजस्थानी सौरम 9413365577

No comments:

Post a Comment