Monday, 27 November 2017

थाने ठा है कहीं गूगल में राजस्थानी रौ खजाणो

वाट्सअप ग्रुप अर मायड़ भासा रा सगळा भाई सेणा ने घणे मान राम राम...नमस्कार ...अर बांचण वाळां रौ आभार । आप सूं अरज है क राजस्थानी पेज ने चाहवण वाळा आप रा जाण-पिछाण वाळा ने म्हारा वाट्सएप नम्बर 9413365577 बतावण री किरपा करो। या पछे म्हाने उणा रा  वाट्सअप नम्बर दयो।
 अरजवन्त
 बाबूलाल टाक 
राजस्थानी सौरम
नागौर राजस्थान.

2 comments: