Monday, 6 November 2017

भाव भरयो आग्रह

वाट्सअप ग्रुप रा मायड़ भासा रा सगळा भाई सेणा घणे मान राम राम। नमस्कार। राजस्थानी वेब साइट राजस्थानी सौरम ने चावणिया  अर बांचण वाळां रौ आभार । आप सूं अरज है क आप रा  परिचित राजस्थानी पेज ने चाहवण वाळा ने म्हारा वाट्सएप नम्बर 9413365577 बतावण री किरपा करो। या पछे म्हाने उणा रा  वाट्सअप नम्बर दयो। अरजवन्त
 बाबूलाल टाक 
राजस्थानी सौरम
नागौर राजस्थान.

No comments:

Post a Comment