Wednesday, 20 September 2017

राजस्थानी समंचार

राजस्थानी भासा मानता सारू रामलीला मंचन

सूरतगढ़ रे वार्ड 4 ,करणी माता मंदिर  मंच माथै राजस्थानी रामलीला री रिहर्सल लारलै 30 दिना सूं हुवे। सगळा संवाद राजस्थानी में। राजस्थानी रंग संस्था "रम्मत "जोधपुर रे साथै रंगकर्म करणीया डॉ. गौरीशंकर निमिवाल बतायो क रामलीला 20 सितम्बर ने सरू हुवेला अर आमजन में मायड़भासा अर संस्कृति, संस्कार सू जोडेला।मायड़भासा राजस्थानी लोककला रंगमंच, सूरतगढ़ ने लखदाद।

1 comment:

  1. मायड़ भासा मांय रामलीला करण सारू राजस्थानी रंग संस्था "रम्मत "जोधपुर नै घणां घणां रंग । सागै ई रंगकर्म करणीया डॉ. गौरीशंकर निमिवालजी नै ई रंग । इण तरै रा प्रयासां सूं मायड़ भाषा रै प्रति लोगां रा मोह जागैलो । राजस्‍थानी में रामलीला री पोथी भाई मनोजजी स्‍वामी लिखी अर सगळा मायड़ भाषा हेताळूवां कनै पूगती ई कराई आ लवल्‍या लगावणियां भाई मनोजजी स्‍वामी नै ई लाख लाख रंग

    ReplyDelete